Algemene Voorwaarden De GitaarCoach


Start van de lessen
Cursusjaar 2018 – 2019 start op 27 augustus.

Duur van een cursusjaar
Een cursusjaar omvat 38 lesweken en 1 inhaalweek in de periode van augustus t/m juli

Aanmelden
Je kan op elk moment in het cursusjaar een proefles aanvragen en instromen.

Lesmoment
De lesdag en het tijdstip wordt aan de hand van je opgegeven dagen uit het inschrijf-formulier overlegd met de docent.

Gratis proefles
Nieuwe leerlingen hebben recht op maximaal 1 gratis proefles. Zodra je proefles gepland staat, kan deze niet meer gewijzigd worden. Bij afzegging of niet opdagen is je gratis proefles automatisch verspeeld.

Opzegtermijn
Je hebt een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen.

Verlenging
Na de laatste les van het cursusjaar 2018-2019 word je automatisch weer ingeschreven voor het volgende cursusjaar 2019-2020, tenzij de cursist binnen de opzegtermijn vóór de eerste les van het cursusjaar 2019-2020 aangeeft te stoppen.

Uitval van lessen
Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. In eerste instantie worden de lessen ingehaald. Indien onverhoopt meer dan 2 lessen door afwezigheid van een docent zijn vervallen, vindt restitutie van lesgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Verzuim van de leerling
De administratie van De GitaarCoach wordt graag minimaal 48 uur van te voren op de hoogte gebracht over het verzuim van een cursist. De cursist heeft recht op twee inhaallessen per cursusjaar. Daarna worden de lessen niet ingehaald.

Betalingen

  • Voordeelpakket:

Wekelijkse lessen bedragen €51,82 / maand voor de jongeren lespakketten.
(11 betaalmomenten sept t/m juli)
Wekelijkse lessen bedragen €62,70 / maand voor de 21+ lespakketten.
(11 betaalmomenten sept t/m juli)

Lessen om de week bedragen €27,64 / maand voor de jongeren lespakketten.
(11 betaalmomenten sept t/m juli)
Lessen om de week bedragen €33,44 / maand voor de 21+ lespakketten.
(11 betaalmomenten sept t/m juli)

De betaling dient vóór- of op de 1e  van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden.

  • Strippenkaart:
De betaling van een strippenkaart van 5 of 10 lessen is eenmalig en dient binnen 14 dagen te hebben plaatsgevonden na ontvangst van de factuur.
Zodra de strippenkaart is opgemaakt, kan je kiezen voor een nieuwe strippenkaart of een voordeelpakket indien je de lessen voort wil zetten.

JuridischPortretrecht

Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten bij De GitaarCoach hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal De GitaarCoach zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
De GitaarCoach is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) cursist hiermee akkoord.

Algemeen
De GitaarCoach kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist De GitaarCoach.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat De GitaarCoach uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. De GitaarCoach gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan De GitaarCoach uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz. De GitaarCoach verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met De GitaarCoach.

T: 06-41244183
KVK: 69431833

Asselsestraat 275/2
7312CV Apeldoorn