Lespaketten

Tarieven

*prijs ex btw (21 jaar en ouder)Voordeelpakket 1

€17,50*

per les

Wekelijks les

Lessen van 30 minuten

Geldig binnen huidig les-seizoen  

Betaling in 3 termijnen (vanaf €90,00)

Elk moment instromen

Gratis E-book

meest gekozenVoordeelpakket 2

€ 18,75*

per les

Om de week les

Lessen van 30 minuten

Geldig binnen huidig les-seizoen  

Betaling in 3 termijnen (vanaf €90,00)

Elk moment instromen

Gratis E-book10-Strippenkaart

€ 20,00*

per les

10 Lessen naar keuze

Lessen van 30 minuten

12 maanden geldig

Betaling in 3 termijnen (vanaf €90,00)

Elk moment instromen

Gratis E-book

MEEST FLEXIBEL

 

rooster 2020 – 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020 – 2021


Start seizoen 1
Seizoen 1 start op 31 augustus 2020 en eindigt op 3 januari 2021

Start seizoen 2
Seizoen 2 start op 4 januari 2021 en eindigt op 2 mei 2021

Duur van een seizoen
Een seizoen omvat 15 lesweken

Zomerperiode
In de zomerperiode (3 mei 2021 t/m 29 augustus 2021) zijn de lessen niet rooster-gebonden als in seizoen 1 en 2. In deze periode geeft jouw docent aan welke weken hij vakantie neemt en kan je als leerling ook zelf aangeven welke weken je vakantie neemt.

Aanmelden
Je kan op elk moment in het seizoen of jaar een proefles aanvragen en instromen.

Lesmoment
De lesdag en het tijdstip gaat in overleg met je docent.

Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen kiezen uit een gratis proefles of het proefpakket waar de gratis proefles bij inbegrepen zit.
Heb je al een gratis proefles gehad, dan is het niet meer mogelijk om een proefpakket te nemen en vice versa.

Gratis proefles
Zodra je proefles gepland staat, kan deze niet meer gewijzigd worden. Bij afzegging of niet opdagen heb je geen recht meer op een nieuwe gratis proefles.

Proefpakket
Een proefpakket is na aankoop 1 jaar geldig. Indien er dan nog lessen over zijn, vervallen deze.

Kosten proefpakket
De prijs voor het proefpakket is €75 voor leerlingen tot 21 jaar, voor leerlingen vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop de prijs en kom je uit op €90,75 incl. BTW

Afzegging les door leerling met proefpakket
Lessen die niet binnen 48 uur voor de ingeplande les worden afgezegd, worden gerekend als een gevolgde les en kunnen niet worden verplaatst/ingehaald.


Voorwaarden Voordeelpakket

Opzegtermijn voordeelpakket
Bij opzegging wordt het lesgeld niet teruggestort.

Afzegging les door leerling met voordeelpakket
De cursist heeft recht op één inhaalles per seizoen, dit is alleen mogelijk indien de afzegging vóór de les heeft plaatsgevonden. Vergeten/niet afgezegde lessen kunnen dus niet worden ingehaald. Deze lessen kunnen in de lesweken worden ingehaald (bv. een uur les of 2x in de week) of eventueel in de vakanties.

Afzegging les door docent
Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. In eerste instantie worden de lessen ingehaald. Als het aan het einde van het seizoen niet gelukt is om de les(sen) in te halen vind restitutie plaats.

Kosten voordeelpakket 1
De lesprijs voor een voordeelpakket 1 is €17,50 per les voor leerlingen tot 21 jaar, voor leerlingen vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop de lesprijs en kom je uit op €21,18 incl. BTW

Dubbel voordeelpakket 1
Als je wekelijks een uur wil lessen, kan je 2 keer een voordeelpakket 1 aanschaffen. Hiervoor betaal je 2x de lesprijs van voordeelpakket 1. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Kosten voordeelpakket 2
De lesprijs voor een voordeelpakket 2 is €18,75 per les voor leerlingen tot 21 jaar, voor leerlingen vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop de lesprijs en kom je uit op €22,69 incl. BTW

Planning voordeelpakket 1
Bij een voordeelpakket 1, zit je vast aan wekelijks lessen. Deze lessen plan je samen met je docent in. Zijn er aan het eind van het seizoen nog lessen over, dan vervallen deze en kunnen niet meer ingehaald worden.

Planning voordeelpakket 2
Bij een voordeelpakket 2, zit je vast aan om de week lessen. Deze lessen plan je samen met je docent in. Zijn er aan het eind van het seizoen nog lessen over, dan vervallen deze en kunnen niet meer ingehaald worden.

Halverwege instromen
Het is altijd mogelijk om halverwege het seizoen in te stromen.
Bij een voordeelpakket kan je de datum aanklikken waarop je begint of bent begonnen met je eerste les, daarna zie je meteen voor hoeveel lessen je betaald in het huidige seizoen.

Betalen in termijnen
Het is mogelijk om in 3 termijnen te betalen zonder extra kosten, dit kan alleen als het bedrag hoger ligt dan €90,00 . Deze optie kunt u selecteren bij het afrekenen.


Voorwaarden Strippenkaart

Afzegging les door leerling met strippenkaart
Lessen die niet binnen 48 uur voor de ingeplande les worden afgezegd, worden gerekend als een gevolgde les en kunnen niet worden verplaatst/ingehaald.

Kosten strippenkaart
Een strippenkaart bevat 10 lessen van 30 minuten. De prijs voor een strippenkaart is €200 voor leerlingen tot 21 jaar, voor leerlingen vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop de prijs en kom je uit op €242 incl. BTW

Geldigheid strippenkaart
Een strippenkaart is na aankoop 1 jaar geldig. Indien er dan nog lessen over zijn, vervallen deze.


JURIDISCH

Portretrecht
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten bij De GitaarCoach hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal De GitaarCoach zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
De GitaarCoach is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) cursist hiermee akkoord.

Algemeen
De GitaarCoach kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist De GitaarCoach.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat De GitaarCoach uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. De GitaarCoach gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan De GitaarCoach uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz. De GitaarCoach verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met De GitaarCoach.

T: 06-41244183
KVK: 69431833

De Cloese 122
7339 CR Ugchelen